Liên hệ

VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHẢ HOÀNG

Địa chỉ: 705A Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Tp.HCM
Điện thoại: 083 7432 961 - 083 7432 962

Fax: 083 7432 974
Hotline: 0944 723824 - 0945 723824

Email: khahoangcompany@gmail.com
Website: www.vatlieuxaydung.com.vn

From liên hệ